Bér paraméterek

Bér paraméterek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

2023.03.23.

 

Az 1-es alkalmazás módban számfejtett EKHO-zók számfejtése módosult annyiban, hogy ha a dolgozó jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, akkor a minimálbér összege után fizettetjük meg a járulékokat, a korábbi szakképzett minimálbér helyett.

Az 1-es alkalmazás módban hóközi számfejtés esetén nullával osztás hiba javítva.

 

 

2023.03.20.

 

Módosult a P alkalmazás mód paraméterezése a nyugdíjasok miatt.

 

 

2023.03.10.

 

A P alkalmazás módban a számfejtés paraméterezésében volt hiba, sajnos nullával való osztás esetén hibára futott a számfejtés, ha a vállalkozó február 1-én, vagy később kezdte a vállalkozást (januári napok száma nulla volt, de ezzel osztottunk)

Módosult az EKHO-s számfejtés, amennyiben a dolgozó hónap közben lépett be

Az A-ban, B-ben, E-ben Q-ban a 8873-as jogcímen be lehet állítani, hogy a dolgozó részt vesz-e szakirányú oktatásban (tanul-e), ha igen a válasz, akkor nem számolunk szocho-t

Az X-ben a 8875-ös jogcímen beállítható, hogy az oktatás duális képzésnek minősül-e, ha nem, akkor csak a szakképzési munkaszerződéseseknél vonunk szja-t

Továbbá számolunk családi kedvezményt (járulékkedvezményt nem), és 25 illetve 30 éves kedvezményt, valamint ha a tanuló duális képzésben vesz részt, és a jövedelme az X alk.módban több, mint 168000 ft, akkor a 168000 ft feletti jövedelemből náluk is vonunk szja-t ( ha nincs kedvezménye)

Amennyiben a tanuló számfejtését egyedi paraméterezéssel már elkészítette (A-ban is és X-ben is), a frissítés után kérjük az egyedi paraméterezés megszűntetését, és újra átszámoltatását.

A 0332-es Mozgóbér 2. a B alkalmazási módból, a nem rendszeres jövedelemnél kimaradt. Ezt pótoltuk.

 

 

2023.03.07.

 

2022:

Az Adatszolgáltatás /Egyéni bérek és keresetek menüpontban a ledolgozott órák száma hibás volt abban az esetben ha a munkaidőkeretes dolgozó szombaton is dolgozott.

 

 

2023.02.27.

 

Módosult a bérparaméterezés az átalányadózó egyéni vállalkozó miatt, a járulékot és a szochót jogviszonyonkénti bontásban kell az 58-as nyomtatványra átadni.

 

 

2023.02.21.

 

Mozgóbér2 nem került be a kifizetendőbe, javítva.

 

 

2023.02.09.

 

Új mozgóbér jogcím 0332.

Új pótlék jogcímek:0549,0550,0551,552,0553

Javítva a SZÉP kártya számfejtése (ez a januári számfejtést nem érinti)

 

 

2023.02.02.

 

A tévedésből törölt, a hozott adatok első sora visszaállítva, rögzíthető a jövedelem

Javítva a P alkalmazás módnál egyrészt a szocho összege (nem volt 100-zal osztva), illetve az első havi szja összege, itt téves jogcímhivatkozás volt

Az átalányadózó vállalkozókkal kapcsolatban írt NAV állásfoglalást kérő levelünkre azt a választ kaptuk, hogy a kérdéseinket továbbították a Pénzügyminisztérium felé, ezért a P alkalmazás mód számfejtését ennek tudatában kérjük próbálgatni.

 

 

2023.01.27.

 

Cégautó adó számítása hibás volt, a 2022. év elejei adóösszegekkel számoltunk

Hiányzott egy feltételvizsgálat a P alkalmazás módban a megváltozott munkaképességűek szocho kedvezményénél

A tiszteletdíjas szja számolása módosítva, ha súlyos fogyatékos kedvezményt kíván igénybe venni

 

 

2023.01.24.

 

Módosult a „P” alkalmazás mód számfejtése az időközben megszerzett információk alapján. Fontos azonban, hogy várható még módosítás, a kérdéseket elküldtük a NAV részére, és válasz esetén a programot módosítjuk. Ilyen kérdés például az, ha egy vállalkozó hónap közben lesz főállású vállalkozóból 36 órás munkaviszonyos vállalkozó, vagy nyugdíjba megy, stb.

Több bérszámfejtő mintaszámolásokat végzett a bérprogramban, ahol kitöltésre kerültek a negyedév havi bevételei, amit a NAV-tól letöltött számlák és a rögzített kiegyenlítések alapján a program automatikusan átemel a havi bevétel mezőkbe. Azonban ha már ott szerepel adat, az automatizmus nem fog működni, ezért kérjük a végleges számfejtés előtt vagy töröljék a próba számfejtéseket, hogy az automatikus áttöltés működhessen, vagy a könyvelés, vagy az adatszolgáltatás/átalányadózó egyéni vállalkozás menüpontban készített lista alapján a havi bevételeket a tényleges adatokra módosítsák.

A „P” alkalmazás módnál látható egy új menüpont, a jogviszony minősége, amelyben kérjük állítsák be, hogy a dolgozó mettől-meddig volt főfoglalkozású, mettől-meddig 36 órás munkaviszonyos, illetőleg mettől-meddig nyugdíjas átalányadózó egyéni vállalkozó. A minimál járulék számítása az itt megadott időszak napjai alapján történik főfoglalkozású egyéni vállalkozó esetében

Rögzíthető a hozott adatoknál az előző munkáltatónál kivett apa szabadság napok, illetve a szülői szabadság napok száma.

 

 

2023.01.09.

 

2023:

2023-tól nem kell külön rögzíteni, hogy a vállalkozóra (tagra, egyéni vállalkozóra) melyik minimálbér adat érvényes a minimál járulék számításánál, azt az alkalmazás mód fülön megadott jelölések alapján a program automatikusan kitölti.

 

 

2023.01.05.

 

2022:

D és a V alkalmazás módoknál nem volt benne az szja számításánál, hogy 4 gyerekes esetén az szja=0.

 

 

2023.01.03.

 

Z alkalmazás módból Östermelők esetén törölve lett a tévesen bekerült személyi jövedelem adó számolás.

 

A 1127 - Adott számfejtésben igénybe vett családi/első házasok kedvezménye és járulékkedvezmény jogcímen, ha volt hóközi számfejtése a dolgozónak kerekítési hiba miatt megjelenhetet 1 Ft akkor is ha nem volt családi kedvezménye.

 

 

2023.01.02.

 

2022:

Módosult, 2022-re vonatkozóan is a tartós külföldi kiküldetésben foglalkoztatottak járulékalapjának számítása, az eddigi 30 napos osztó helyett munkanapokkal arányosítjuk a kifizetett összeget. Az erre vonatkozó törvényi változás 2022. augusztus 26-tól él, így amennyiben ettől a dátumból kezdődően volt hóközben belépő és kilépő tartós kiküldött, kérjük a számfejtést számoltassák át, illetve szükség esetén az önrevíziót is készítsék el.

 

2023:

A legnagyobb változás az átalányadózó egyéni vállalkozókat érinti:

Minden átalányadózó vállalkozás eddigi D, vagy V alkalmazás módját le kell zárni, és folytatólagos jogviszonnyal át kell őket tenni a P alkalmazás módba. A számfejtésük is változik, negyedévente kell a számfejtést elvégezni, ahol egyrészt azt kell megadni, hogy van-e a vállalkozónak főfoglalkozású munkaviszonya, illetőleg havi bontásban meg kell adni a vállalkozó bevételét, költséghányadát. Sajnos egy terület van, amit a NAV illetékesei se tudtak még megválaszolni, hogy a családi járulékkedvezményt hogy lehet majd a módosított járulékfizetési szabályokkal összhangban érvényesíteni. Emiatt a programunk is csak kiszámolja a járulékkedvezményt, de azt még nem vonja le a fizetendő járulékokból.

A 2023. évben a tanulószerződés továbbiakban nem számfejthető, már csak a szakképzési munkaszerződéssel lehet tanulót foglalkoztatni.

Összevonásra kerültek a SZÉP kártya zsebek. A továbbiakban nem kell külön megadni a 450 ezer alatti és az afölötti összeget, a béren kívüliként adózó részt a program számolja.

 

 

2022.12.30.

 

Hóközi számfejtés esetén a szabadság mínuszra futása megoldva.

 

 

2022.11.24.

 

A tanulók iskolanapon történő betegszabadsága után a NAV állásfoglalása szerint nem érvényesíthető adókedvezmény. Emiatt felvettünk egy új jogcímkódot a betegszabadság jogcím alatt, ami viszont nem egy számolt sor. Ebbe, a 0427-es jogcímkódú sorba be kell írni az iskolanapra eső betegszabadság napokat, ami alapján a 0107-es vagy a 0242-es jogcímkódon számolt adókedvezmény csökkenni fog.

Az előző frissítésben hibás volt a D alkalmazás mód 1950 jogcíme, javítottuk.

 

 

2022.11.17.

 

D alk. módban az 1950 és 1942 számú jogcímkódok módosultak, a vállalkozás megszűntetése esetén hibás volt a minimum járulék számítás

Bekerült a programba a 2023-as naptár 2023-ra átnyúló felmondási idő számfejtés esetére

 

 

2022.11.10.

 

A tanulók esetében, amennyiben a jövedelmük nem éri el a minimálbér 30%-át, számoljuk a munkáltató által fizetendő tb-t.

 

 

2022.11.03.

 

Módosult a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatottak számfejtése kiva-s vállalkozások esetében, érvényesíthető szocho kedvezmény esetükben is.

 

 

2022.10.27.

 

1./ a két, egymásnak ellentmondó nav állásfoglalás után kapott harmadik állásfoglalás alapján megszüntettük a kiva számítását az ingó bérleti díj fizetése után

2./ módosult a kiva számítása abban az esetben, ha a kilépő dolgozó a béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) keretösszegét átlépte, és béren kívülinek nem minősülő juttatásként adózza le a túllépés összegét (a túllépés összegét a program duplán számolta be a kiva alapjába)

3./ módosult a nyugdíjazást szüneteltető nyugdíjas járulékfizetésének számolása

 

 

2022.10.25.

 

Abban az esetben, ha a belépés vagy a kilépés hónapjában több számfejtés is készült, a 0122: Adott évben biztosításban töltött napok száma jogcím hibás értéket tartalmazott.

 

 

2022.10.04.

 

2022. szeptember hónaptól a 8886-os jogcímen beállított választól függetlenül nem számolunk 75 ezer forintos KATA összeget.

 

 

2022.09.30.

 

Az átalányadózó egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményének számolása módosult, és az érvényesíthető összegnél a költséghányaddal csökkentett jövedelemre jutó járulékot vesszük figyelembe akkor is, ha az nem éri el a minimum járulék összegét.

 

 

2022.09.28.

 

Javítva a 25 év alatti, súlyos fogyatékos kedvezményes egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményének számolása.

 

 

2022.09.09.

 

Amennyiben az egyéni vállalkozó egész hónapban szünetelteti a vállalkozását, és továbbra is KATA alanya, nem számoljuk a KATA összegét, még akkor sem, ha a szüneteltetést (nem dolgozik) nem jelöli a naptárban.

 

 

2022.09.01.

 

Az utolsó frissítéskor módosított 1121-es jogcímkód képlete D alk. módban nem volt tökéletes, ha kérte a családi kedvezményt és a járulékkedvezményt is.

 

 

2022.08.25.

 

Szeptember 1-től megszűnt a kifizetői EKHO

Módosult a „D” alk.mód 1121-es jogcím képlete, a 25 év alatti, járulékkedvezményt kérő esetében

Új, 0311-es jogcímkódon számfejthető az az osztalék, ami az EVA-s, vagy a megszűnt KATA-s időszakban keletkezett adózott vagyonból kerül kifizetésre, amelyből sem szja nem kerül levonásra, sem szocho-t nem kell fizetni, illetve a 08-as nyomtatványra sem kerül rá

A 0311-es jogcímkód bekerült a bérfeladásba az osztalék sorba

 

 

2022.07.29.

 

Szocho kedvezmények miatt módosult a paraméterezés.

 

 

2022.07.19.

 

Módosult a letiltás paraméterezése, a gyerektartás alapja új soron jelenik meg tartalmazva a TB ellátásokat is.

 

 

2022.07.08.

 

Javítva lett a letiltás paraméterezése a táppénz miatt.

 

A HVG Munkajog különszáma szerint jogtalan a szabadságot visszavonni. Ezért a 1022-es Szabadság túllépés összege sor mostantól Beviendő adat, ha mégis úgy döntene, hogy számfejteni szeretné, akkor kézzel kell megadni az összeget és a napok számát is , ez utóbbit a 0188-as soron.

 

 

2022.06.29

 

Módosult a kiva alapjának számítása, az ingó bérleti díj után is számolunk kiva-t.

Módosult a 25 év alattiak szja kedvezményének számolása a felszolgálói díj miatt.

 

 

2022.06.16.

 

Változik 2022.07.01-től a cégautó adó, az összegek módosítva lettek.

Javításra került a hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szerzési támogatásának képlete.

 

 

2022.05.31.

 

Pünkösd vasárnap a törvényes munkaidőnaptárban tévesen pihenőnap volt, átállítottuk munkaszüneti napra.

 

 

2022.05.04.

 

Számolt mezőkké alakítottuk a belépésig eltelt és a kilépéstől hátralévő napokat.

 

 

2022.04.26.

 

K alkalmazás módban nem jól számolta a vagyoni érték utáni fizetendő társadalombiztosítási járulékot, ezért javítva az 1942 sor képlete.

Javítva lett a 8865 sor képlete a ABEQ alkalmazás módban, mert tartós külföldi kiküldetés esetén nem számolt a szabadságmegváltásra járulékot.

 

 

2022.04.12.

 

Módosult a rehabilitációs hozzájárulás összegének számítása a banki modul felé átadás esetén.

 

 

2022.04.04.

 

Javítva lett a 0148-as jogcímen számolt pihenőnapon dolgozott órák száma, mert eddig oda csak a szombati munkavégzés óráit összesítettük, márciusban viszont volt pihenőnap áthelyezés.

 

 

2022.03.30.

 

Új jogcímen számfejthető a felsőoktatási intézmény tanulói után igényelhető adókedvezmény (ennek a foglalkoztatási módnak nem volt eddig adókedvezmény sora. Rögzíteni kell a napi normatíva összegét, és a ledolgozott napok alapján a program számolja a havi normatíva összegét.

Módosult a nem pénzbeli nyeremény, jutalom számfejtése, ezek nettó értékét már nem kell a "nem készpénzben, hanem utalvánnyal.... stb.) sorba rögzíteni, a juttatás nettó értéke nem jelenik meg a kifizetendő sorokon.

Pontosítva a nyeremény jogcímek nevei.

 

 

2022.03.25.

 

Az új, a fuvarozókat érintő minimál órabérekhez új jogcímkódok kerültek felvételre: 0672,0673,0674,0675,0676,0677 óra, és 1116,1117,1118,1035,1036,1037 bér

A hiányzó órabér adatokat köszönettel vesszük, ha az érintett vállalkozások tudják, és megírják nekünk, ami így bekerül majd a bérprogramba.

Rögzíthető egy új naptípus, arra az esetre, amikor a dolgozó kiküldetésben van, ami minden szempontból munkanapnak számít, azzal az eltéréssel, hogy ezeken a napokon dolgozott órák számát és napok számát a fizetési bizonylaton megjelenítjük úgy, hogy a ledolgozott órákból és a ledolgozott napokból mennyi a kiküldetési óra és nap (a 0139-es jogcímkódra a kiküldetésben teljesített napok, a 0678-as jogcímkódra a kiküldetésben teljesített órák kerülnek)

Javítva a 0069-es jogcímen számfejtett egyéb jövedelem adószámítása a 25 év alattiak esetében, mert ennél a jogcímkódnál nem vehető figyelembe a 25 év alatti kedvezmény

Módosítva a bérparaméterezés, hogy a tárgynyeremény nettó összege ne jelenjen meg a kifizetendő jogcímkódon

A 0077-es jogcímkód (egyéb jövedelem, pl. kamat) hozzárendelésre került a 3-as (állományba nem tartozó) alkalmazás módhoz, amin számfejthető a vállalkozással kapcsolatban nem lévő magánszemély részére fizetett kamat

 

 

2022.03.16.

 

A 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó cégek vonatkozásában (benzinkút) változott a bérparaméterezés. Azoknál a cégeknél, akik a kedvezményt igénybe szeretnék venni az érintett dolgozók számfejtését újra kell számoltatni.

 

 

2022.02.10.

 

Módosult a felszolgálói díj és a kockázati biztosítás miatt a bérparaméterezés.

 

 

2022.02.09.

 

Módosult a 25 év alattiak adómentes jövedelmének számolása, (ha a dolgozónak magasabb jövedelme volt, mint 433700 ft, és/vagy több alkalmazás esetén)

 

 

2022.02.07.

 

1./ módosult a 25 év alatti, súlyos fogyatékos és járulékkedvezményt kérők számfejtése

2./ új jogcím: 8818-as

A NEAK bértámogatás növekedett, valamint a minimálbér (alapbér) összege is. A partnerek kérései alapján három módon történhet a számfejtés:

a./ a bértámogatás növekedését kifizetik a dolgozónak (az eddigi eljárásnak megfelelően számfejtse, és a 0566-ba az emelt összeget írja be)

b./ a bértámogatás növekedését kifizetik a dolgozónak, de egyúttal a növekedés mértékével csökkentik a besorolási bérét (így a dolgozó ugyanazt a nettót fogja kapni, amit előző évben)

c./ megnövelik a besorolási bérét (alapbérét), de ha a 8818-as sorra beírják a növekedés összegét (vagyis „alapbéresítik” a bértámogatás egy részét), akkor a számfejtésben levonásra kerül a 0568-as sorból ez az összeg, így a dolgozó szintén ugyanazt a bért kapja, mint korábban

 

 

2022.02.02.

 

Javítva a G alk.módban a 1127-es jogcímkód zárójel hiba miatt (családi kedvezmény számítása)

D alk.módban javítva az átalányadózó egyéni vállalkozó minimum járulékszámolása, egyes esetekben 30 nap helyett 31 nappal szoroztunk

A személyi kedvezmény összegének javítása 10000 ft-ról 10005 ft-ra

 

 

2022.01.27.

 

Módosult a bérparaméterezés, hogy a fix fizetési bizonylatra is rákerüljön a 25 év alattiak adómentes és adóköteles jövedelme.

 

 

2022.01.26.

 

Zárójel hiba miatt javításra került a 0415 -Adatlap 6f 25 év alatti kedvezmény nem önálló tevékenységből költségtérítés és a 0416-Adatlap 12f 25 év alatti kedvezmény munkavégz.irányuló más szerződés jogcímek képlete.

 

 

2022.01.24.

 

Számfejthető az egyéni vállalkozóknál az átalányadózó egyéni vállalkozó adója, járuléka. Ehhez mindenképp ki kell tölteni a havi minimum járulékalap összegét, ahogy a „normál” egyéni vállalkozó esetében (ami 200000 ft, vagy 260000 ft 2022-ben), továbbá a havi bevételét (a 8812-es kódon), illetve a vállalkozóra vonatkozó költséghányad %-át (a 8813-as soron). Az előző 2 adatból a jövedelmet a program a 8814-es soron számolja ki.

Elkészült a 25 év alattiak dolgozók szja kedvezményének számolása, kérjük a program leírásába bekerült tájékoztató átolvasását.

 

 

2022.01.11.

 

2021:

Paraméterezésre került a csoportos utalás Utalandó adók és járulékok feladásához a cég adószáma.

 

2022:

Pontosítva lett a 25 év alattiak szja kedvezménye, a 2208 nyomtatvány megjelenésével további módosítások lehetségesek.

Paraméterezésre került a csoportos utalás Utalandó adók és járulékok feladásához a cég adószáma.

 

 

2022.01.05.

 

2021:

Javításra kerültek az Adatlapon szereplő csoportkódok.

 

2022:

Javításra kerültek az Adatlapon szereplő csoportkódok.

Egyértelművé tettük azt a kérdést, ami korábban úgy szólt, hogy „nem kéri a 25 év alatti kedvezményt” arra, hogy „kéri a 25 év alatti kedvezményt".

 

 

 

2022.01.03.

 

Elkészült a 2022-es bérparaméterezés, de egyes részek a NAV-hoz megírt kérdésekre várt válaszok megérkezéséig még változhatnak.

Az adózás módjánál válaszható: az átalányadózás, a D és a V alkalmazás módban úgy, hogy a 8812-es jogcímen az adott havi bevételt, a 8813-as költséghányad soron pl. a 40%-ot ki kell tölteni, illetőleg fontos, hogy egyéni vállalkozónként adjuk meg, hogy mennyi a minimum járulékfizetés határa.

a 8815-ös jogcímkódon az éves adómentes összeg szerepel, amit egyelőre fix összegként szerepeltetünk, de a NAV-tól kapott esetleges ettől eltérő vélemény alapján ez az összeg is változhat, ezért ha év elején az átalányadózó vállalkozó megszűnteti a vállalkozását, ezt az összeget kérjük döntése alapján esetleg változtassa meg, és az időarányos összeget szerepeltesse.

A 25 év alatti, a kedvezményt nem kérő dolgozók esetében a 0232-es „Nem kéri a 25 év alatti dolgozók kedvezményét” jogcímen válaszolni kell „Igen”-nel. Amennyiben a dolgozó csak részben kéri a kedvezményt, a havi összeget a 0238-as jogcímen lehet megadni.

 

 

2021.12.22.

 

Módosult a bérfeladás paraméterezése a tanulók jutalma, prémiuma nem jelent meg.

 

 

2021.12.15.

 

Egy logikai hiba miatt csak a tanulószerződéses után számoltunk kiva-t, ha kiva alanynak van tanulója, kérem, hogy számoltassák át a számfejtést.

Javítva lett, ha a tanuló hóközi fizetést kap (jutalmat, stb.), a program már nem küld hibaüzenetet.

Az egyéb juttatások után a szocho és az szja számolásánál a minimálbért meghaladó juttatás után számolunk szocho-t, szja-t, ahol nem tudjuk azt ellenőrizni, hogy ezeket az egyéb juttatásokat csak a tanuló, vagy az adómentesség feltétele szerint minden dolgozó megkap-e, így amennyiben egyedi juttatásokról van szó, amire nem vehető igénybe az évi minimálbér adómentessége, kérjük az szja-t, a járulékokat egyedi paraméterezéssel, vagy kézi számfejtéssel módosítani.

 

VISSZADO nyomtatvány kitöltéséhez új változók.

 

 

2021.11.05.

 

Módosítottuk a bérparamétereket a szakképzési hozzájárulásból érvényesíthető szocho kedvezményekkel kapcsolatban.

 

 

2021.11.04.

 

A KIVA alanyok esetében változott a KIVA alapja, amibe beleszámítjuk a felszolgálói díjat is.

Folyamatban van, és napokon belül újabb frissítéssel módosítjuk a szakképzési hozzájárulás számolását, az utóbbi napokban megjelent, sajnos egyelőre nem törvénymódosításon alapuló, de részben NAV állásfoglalás, részben szakmai forrásból származó információk alapján a tanulóval nem rendelkező, de a minimálbér összegét meg nem haladó kifizetés szakképzési hozzájárulás számolásánál figyelembe vehető szocho kedvezmény összegét.

 

 

2021.11.02.

 

Javításra került az ekho-s szja. 4 gyerek esetén is számoltunk szja-t.

Ha a tanuló kapott a 0051-es jogcímen is jövedelmet, akkor az kétszer került be a kifizetendőbe (egyszer mint tanuló, egyszer mint egyéb bér), javítottuk.

Belekerült a tanulók alkalmazás módjába is a szabadság túllépés.

 

 

2021.10.06.

 

A 0052-es jogcímkódon számfejtett pótlék nem került be a tb járulék alapba.

 

 

2021.10.05.

 

Bekerült a 4-es alkalmazás módba a prémium, EKHO adózással.

Módosult a letiltás paraméterezése, a tanulóknak kifizetett bérből is vonható letiltás.

 

 

2021.09.14.

 

A 0240-es jogcím (tanulói munkaszerződés havi munkabére, alapbére) jogcím számolttá állítva, és oda a törzsadatokban rögzített besorolási bért állítottuk be

A 0242-es jogcím paraméterezéséből ki lett véve a táppénz napjai, és az egyéb biztosított, de nem dolgozott napok, mert ezekre a napokra nem jár normatíva

A 1010-es jogcím paraméterezésébe beírásra került az ISKSZUNET változó is, mert erre jár munkabér (normatíva nem)

Megadható a szakszervezeti tagdíj %-a

A NEAK bértámogatás bekerült a megbízási díjas foglalkoztatásba is

A tanulók részére felkínált szabadság változott, 18 év alatt 45, efelett 30 nap alapszabadságot kínálunk fel (arányosan), illetve a szakképzési munkaszerződésesek esetén a betegszabadságot 10 nap helyett 15 nappal kínáljuk fel (arányosan)

A tanulók sikerdíjának számítása változott, 2021.07. hótól a sikerdíjat csak akkor számolja a program, ha a tanuló legalább 6 hónapig a társaságnál volt.

 

 

2021.09.02.

 

Módosult a számfejtés paraméterezése, a számolásnál figyelembe veszi a paraméterezések / cégre vonatkozó paraméterek között található új opció beállítását, amivel jelölheti, hogy jogosult igénybe venni a Szkt. 107. § (3b) és (4) bekezdése alapján a szakképzési hozzájárulás alapjából a szocho kedvezményeket.

 

 

2021.07.08.

 

A letiltás paraméterezésénél a letiltás alapjába nem számoljuk bele a külföldi napidíj 30%-os összegét.

Számfejthető a felsőoktatásban tanulók kötelező szakmai gyakorlatáért fizetett, minimálbért meghaladó összeg, amelyből csak szja kerül levonásra, és ezek az adatok átadásra kerülnek a 08-as nyomtatványra

 

 

2021.07.05.

 

Nyári diákmunka 2021 paraméterezésre került a kimutatáshoz.

 

 

2021.07.01.

 

A D alkalmazás módban az Adott számfejtésben igénybe vett családi/első házasok és járulékkedvezmény jogcím értéke javításra került.

 

Felhasználói kérésre rákerült a bérfeladásra a kata 40%-os adó.

Volt egy hiba a bérfeladásban (KSH szerinti), mert a társadalombiztosítási járulék soron a dolgozótól levont és a munkáltatót terhelő tb járulék egy soron szerepelt.

Módosult a nyugdíjas és a nyugdíj szüneteltetése státusz kezelése, nem a számfejtésnél kell megadni, hanem a következőket kell beállítani:

1./ dolgozók/személyes adatok: nyugdíjas törzsszám

2./ dolgozók/nyugdíjas adatok: nyugdíj időszak

3./ dolgozók/alkalmazás mód adatok/további adatok: nyugdíjas státusz

Ezek alapján a program automatikusan meghatározza a számfejtésnél az értéket.

 

 

2021.06.26.

 

Felvettünk két új jogcímkódot:0243,0244 - az elsőn a tanulószerződésesek sikeres vizsgája utáni sikerdíjat számoljuk,a másodikon a tanulói munkaszerződésesek sikerdíját. Ha a tanuló alkalmazás módján ki van töltve a sikeres vizsga időpontja, és a számfejtés abban a hónapban történik. A sikerdíj a január 1-től a sikereres vizsga hónapját is tartalmazó, a számfejtéskor havonta számolt normatívák 20%-a.

Módosult a szoco és kiva kedvezmény számolása. Egy dolgozó több alkalmazásmód esetén az új, 8820-as jogcímkódon jelölni kell az érintett alkalmazás mód(ok)ban, hogy nem itt szeretné a szocho/kiva kedvezményt igénybe venni, tehát ha valakinek egy alkalmazás módja van, semmit nem kell tennie. Fontos, hogy mivel a reprezentáció, az üzleti ajándék, és a tanulószerződés után, amennyiben az 2021.06.09-e után került kifizetésre, nincs szocho fizetési kötelezettség, amit azonban a 8873-as jogcímkódon meg kell a program részére mondani. Amennyiben a 6. hónapban többször is történt kifizetés (pl. reprezentáció 06.09. előtt és azután is), két számfejtést kell készíteni.

A béren kívüli és a béren kívülinek nem minősülő kifizetések szakképzési kedvezménye meghosszabítva az év végéig.

 

 

2021.06.08.

 

A 0582 jogcím rákerült a fix fizetési bizonylatra.

 

 

2021.06.08.

 

Módosult a háziorvosok és eü.dolgozók bérpótléka. A kapott támogatást ezentúl nem bérre és 15,5% szochóra, hanem kiva-s esetén bérre és 11% kiva-ra bontjuk meg.

A 0580-as soron jelölni kell, hogy ha a kapott támogatást teljes egészében bérként szeretnék kifizetni, ilyen pl. a nyugdíjas alkalmazott, tag, egyéni vállalkozó, vagy a kata-s vállalkozó.

Ha az előbbieknél nem kerül módosításra a 0580-as sor alapértelmezett beállítása, akkor a „normál” adózású cégek estén bérre és szocho-ra, kiva-s cég esetén bérre és kiva-ra kerül megosztásra a támogatás, még nyugdíjas esetén és kata-s esetén is.

Új, 0581-es soron ki lehet fizetni azt a támogatás összeget, melyet januártól ez idáig az 1969-es soron számoltunk, vagyis a rendelet 2021. májusi módosítása előtti értelmezésünk szerint a támogatás bérre és szochóra bontottuk, és a „fel nem használt” járulékot, mely bérként nem került kifizetésre, az 1969-es kódú soron számoltuk.

Amennyiben Ön úgy értelmezi a május 27-től hatályos rendeletmódosítást, amely már nem bérre és szochóra, hanem bérre és közterhekre kötelezi fordítani a támogatást, hogy a céget nem terhelő közteher bérre fordítható, és mindez a januártól fizetett támogatásra érvényes, úgy az összeget a 0581-es soron bérként kifizetheti

A 0581-es sorba a nyugdíjasok, és kata-sok esetében a teljes meg nem fizetett járulék összeget beírhatja. Kiva-s esetén viszont a meg nem fizetett összeget ossza meg bérre és kiva-ra, tehát a 0581-es sorba a meg nem fizetett járulék összegét ossza el 111%-kal.

A különböző adózási módok eltérő közterhein kívül is előfordulhat, hogy a számfejtésben a visszafizetendő bértámogatás és visszafizetendő szocho/kiva soron összeg jelenik meg. Ilyen eset például, ha a háziorvos, vagy eü. dolgozó táppénzen volt, ezért amikor a 0581-as jogcímkódba összeget ír be, szíveskedjen leellenőrizni, hogy az általunk visszafizetendő szocho/kiva összeg miből keletkezett, csak az adózási mód miatt, vagy esetleg a dolgozó hiányzása miatt is.

Továbbra sem tisztázott az a helyzet, amikor a dolgozó nem teljes hónapban dolgozott (pl. táppénzen volt, fizetés nélkülin volt, stb.), így ezt a ki nem fizetett bértámogatás részt továbbra is az eddigiek szerint számoljuk. Kérjük azonban kedves Felhasználóinkat, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban biztos információi vannak, szíveskedjen megírni nekünk, illetőleg köszönjük az eddig a témában hozzánk fordulók támogató észrevételeit, információit.

 

 

2021.05.27.

 

Május hónapra a nem KIVA-soknál nem számoljuk a szocho kedvezményt koronavíros esetén tagoknál és egyéni vállalkozóknál. Valamint a nem KIVA-soknál az alkalmazottakra sem számolunk szocho kedvezményt, ha a főtevékenység kódja 25 feletti.

 

 

2021.05.11.

 

Belekerült a programba a 3+3 havi kutatási, fejlesztési és innovációs szektor bértámogatás paraméterezése

 

 

2021.05.06.

 

A 8840 - Fizetési előleg juttatása jogcím hozzá lett rendelve az alkalmazotti jogviszonyokhoz

 

 

2021.05.04.

 

Új jogcím: 0151 iskolai szünet

Ha a tanulónak tavalszi/nyári/őszi/téli szünete van, akkor ezek közül a napok közül azokat, amiket iskolában kellene tölteni, 0151-es jogcímen iskolai szünetnek kell jelölni a naptárban, de ha a szünet napjain elvileg gyakorlati napjai lettek volna, akkor azokat a napokat „normál” szabadságnapként kell jelölni.

A normatívát a szabadság napokra is számoljuk.

Ha a hónapban gyakorlati napra eső ünnepnap volt, azt a naptárban ünnepnek kell jelölni (a program a törvényes naptár alapján ezt annak is jelöli), azon változtatni nem kell, de ezekre az ünnepekre normatívát a program nem számol, még akkor sem, ha az elvileg gyakorlati napra esett

 

 

2021.04.21.

 

Az I alk.módba belekerültek a 0007 és 0008-as jogcímkódok.

Javításra került a 1953-as jogcímkód, ami kiva-s és betegszabadságon volt és megváltozott munkaképességű dolgozó esetén negatív összegre futhatott, ezért e 3 feltétel együttes fennállása esetén kérjük az adott számfejtés újra számoltatását, egyben elnézést kérünk.

 

 

2021.04.14.

 

Módosításra került a K alk.módban az 1954-es jogcímkód, mert a kiva-sok esetében, ha nyugdíjas kisösszegű megbízási díjat kapott, az 1954-es sorba bekerült a megbízási díj összege, emiatt a kiva alapja, amit az 1950-es jogcímből (nyugdíjas esetén ez nulla, mióta a nyugdíjasok szocho mentesek) és az 1954-es különbözetéből számolunk, vagyis az 1990-es jogcím, mínuszra futott.

Kérjük szíveskedjenek átszámoltatni a kisösszegű, nyugdíjasnak fizetett megbízási díjakat kiva-s vállalkozás esetén.

 

 

2021.04.12.

 

Visszakerült a paraméterezésbe, a megegyezés szerinti állásidő százalékkal való számolás koronavírus kormányrendelettől függetlenül.

 

 

2021.04.08.

 

Módosult a KATA -s NEAK bértámogatás járulékszámolása

 

 

2021.04.07.

 

Fontos információ:

1./ A legutolsó, nem hivatalos információk szerint a NEAK által utalt bértámogatás számfejtésén nem változtattuk, mivel a fel nem használt bér részt, illetve szocho részt (pl. nyugdíjas esetén) várhatóan egy éves elszámolás után vissza kell fizetni.

Amennyiben Ön egyéb információval rendelkezik, vagy ezt a számolást nem fogadja el, kérjük hívja a supportot, ahol az egyedi paraméterezésben a kollégák segíteni fognak

2./ A koronavírus kormányrendelettel érintettek esetében egy új kérdésre kell választ adni, amelyet a 8883-as jogcímen tud megtenni, amivel kapcsolatban az alábbiakra kérjük legyenek figyelemmel:

a./ a 485/2020. kormányrendelet szerint még ha a felsorolt teáor szám alá tartozik is az Önök cége, alkalmazottanként kell azt eldönteni, hogy jogosult-e a cégük az adott dolgozóra vonatkozóan igénybe vanni a kedvezményeket A törvény szövege szerint:

6. § (1) Az 1. alcímben foglalt kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg az 5. § (4) bekezdése szerinti időszakban.

(2) Az 1-5. §-okban foglalt mentesség igénybevételének feltétele, hogy

a) a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna,

b) a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

Vagyis: 2020.11.11. előtt kötötték a munkaszerződést, a dolgozót a vészhelyzetre tekintettel elbocsátották volna, és a dolgozót nem bocsátották el, fizették a munkabérüket. Amennyiben ezeknek a feltételeknek megfelelnek, teendőjük az alkalmazottakkal nincs.

Amennyiben viszont nem teljesülnek a feltételek, és a számfejtésben a hírlevéllel ellentétben nem törölték a kedvezményt, úgy kérjük az érintett dolgozóknál (akiknél nem jogosultak a kedvezményre), a 8883-as jogcímkódot állítsák „NEM”-re. majd számfejték át a hónapo(ka)t.

b./ A NAV-val, egyéb szakértőkkel egyeztetve a KIVA alanyok tagjaira, az egyéb személyi jellegű kifizetéseikre vonatkozóan nem egységes az álláspont, hogy január és február hónapra igénybe vehető-e a KIVA kedvezmény. Egyes NAV-os álláspont az, hogy azért nem vehető igénybe a kedvezmény, mert a tag esetén nem teljesül a törvény 6. § (2) a.) pontja (lásd feljebb), vagyis neki nem lehetne felmondani, így kiesik a kormányrendelet érintettjei közül. Más NAV-os álláspont szerint viszont a 6. §-ban szereplő feltételek csak alkalmazottakra vonatkoznak, és nincs a törvényben tiltás arra vonatkozóan, hogy tagok is igénybe vehessék a KIVA mentességet januárra és februárra, hivatkozva arra, hogy a kormányrendelet KIVA-sokat taglaló része a kedvezményt a teljes személyi jellegű kifizetésre határozza meg. Ezek miatt az ellentmondások miatt a KIVA-s tagok, megbízási díjak, telefonhasználat, stb. estén kérjük a 8883-as jogcímen jelöljék, ha nem akarják igénybe venni a kedvezményt januárra, februárra, márciusra, és áprilisra.

c./ Arra a kérdésre, hogy március hónapra milyen megfontolásból adható meg a tagok és egyéni vállalkozók részére a szocho mentesség, és a KIVA mentesség, ha a 6. §-t nem módosították, sajnos nem kaptunk választ, hiszen a tagoknak, egyéni vállalkozóknak továbbra sem lehet felmondani, a kormányrendelet viszont márciusra részükre nevesítetten biztosítja a mentességet, de hogy milyen feltétekkel, azt sajnos a rendelet nem tartalmazza.

d./ a KIVA törvény személyi jellegű kifizetésnek tekinti az alkalmazotti munkabért, a tagi jövedelmet, a béren kívüli, és béren kívülinek nem minősülő juttatást is. Amennyiben a január és február hónapokra csak az alkalmazottak esetén vehető igénybe a KIVA mentesség, kérdéses annak eldöntése, hogy azok a béren kívüli és béren kívülinek nem minősülő juttatások, melyet minden alkalmazás módot érinti (pl. magáncélú telefon), milyen módon választhatók szét tagokat és alkalmazottakat érintő része (pl. vezetékes telefon).

Fentiek miatt szíveskedjenek a számfejtéseket átnézni, különösen a kormányrendelet hatályba lépése után belépőkre, az esetleg felmondással elbocsátottakra, a KIVA-s társaságoknál a tagokra, és egyéb személyi jellegű kifizetésre.

 

 

2021.04.01.

 

A bérfeladásban is külön soron szerepeltetjük a NEAK bértámogatás összegét

G alkalmazás mód esetén NEAK bértámogatás számfejtésekor hibás volt az SZJA számítás, javítva

A koronavírus kormányrendelet alapján a márciusra érvényes kedvezmények meghosszabbítása áprilisra is

 

 

2021.03.29.

 

A 485/2020., illetve az azt módosító több, különösen a 105/2021. kormányrendeletek alapján módosítottuk a KIVA-s vállalkozások számfejtését a tagok, megbízási díjak esetében, mert a szocho mentességgel ellentétben az 1-25 sorszám alatti teáor számok alá eső vállalkozások a társas vállalkozások, megbízási díjak esetén is KIVA mentességet élveznek január és február hónapban. Ezért ebben az esetben is tisztelettel kérjük, hogy a januári, februári számfejtéseket számoltassák át.

 

A 105/2021. Korm. rendelet hatálya alá tartozók esetén ezt az átszámoltatást nem kell megtenni, mert őket csak március hónapra illeti meg a mentesség.

 

 

2021.03.12.

 

A német min. bérrel kapcsolatos sorok szövegében az összeget 9,50 módosítottuk.

Az 1-es alkalmazás módban módosult az 1944 sor képlete.

Az X alkalmazás módban a tanuló munkaszerződés számfejtése módosult.

Módosult az 5529 sor képlete, hogy a biztosítás, és önkéntes pénztár, stb. együttes fizetése esetén a nettó kifizetendő is helyesen jelenjen meg

Az önálló tevékenységből származó jövedelem költségelszámolási módját jelölő kis jelölő kockának a 2108-as nyomtatvány M lapjához (305, és 306. sor) új „kódtábla” lett létrehozva, amennyiben a dolgozó/további adatok fülön ha ezt idén még nem állította be, a 08-as nyomtatványra nem fog adat a jelölő kis kockába átmenni, kérjük az adatátadás érdekében a további adatok fülön ezt beállítani

 

 

2021.03.05.

 

Minden alkalmazás módba bekerült a betegszabadság órában vezetés lehetősége, munkaidőkeretesek esetén is.

Nem számolunk KATA-t, illetve szocho-t, és szakképzési hozzájárulást (bár ez utóbbi mentessége tételesen nem szerepel a kormányrendeletben) tagok, és egyéni vállalkozók esetén (korábbi koronavírus kedvezmény alkalmazottak esetén továbbra is változatlan, márciusra azonban érvényesíthető tagok és egyéni vállalkozók esetén is, az 1-56 sorszám alatti teáor esetén)

Amennyiben valamely dolgozó nem felel meg a kormányrendeletben meghatározottaknak, úgy kérjük az érintetteknél a kedvezmény jogcímkódokon kiszámolt összeget kézi számfejtéssel írják át nullára

 

 

2021.03.01.

 

Javítva a 1127-es jogcímkódon az 1 ft-os kerekítés a G, H alk.módban

Rögzíthető az I alkalmazás módban a 0007-es, és 0008-as jogcímre adat

 

 

2021.02.28.

 

A 1127 sor képlete módosult, 1ft kerekítés miatt

A koronavírus kedvezmény meghosszabbítása miatt annak számolása 3 hónapra is

 

 

2021.02.20.

 

Felvételre került egy új jogcímkód (0218), amit a számfejtés előkészítésében is be lehet állítani: normatíva napi összege (az eddig ott szerepelő normatíva havi összege megszűnt, mivel munkanapokra (műhelyben töltött napokra) kell a normatívát lehívni, így ez idéntől sajnos már nem lenne fix összeg). A program a régi, 0107-es jogcímen számolja ki a normatívát az új 0218-as jogcímkódot szorozva a napok számával (amiben nincs benne az iskolában töltött napok száma)

Módosult a csoportos időadat rögzítő felület, ha ezen a felületen csak a tanulókat választjuk ki (bal felső sarok, lenyíló menü), és egy tanulónál kitöltjük azokat a napokat, amikor iskolában volt, akkor ezt az egy tanulónál kitöltött naptárat át lehet másolni azon tanulókhoz (elkerülve az időigényes adatrögzítést), akik szintén ugyanezeken a napokon voltak iskolában. Természetesen ha a tanulók másik része más napon volt iskolában, ezek közül a tanulók közül is válasszunk ki egyet, itt is állítsuk be az „iskolában” töltött napokat, majd másoljuk át az adatokat az érintett tanulókhoz

Amennyiben van olyan tanuló, aki betegszabadságon, szabadságon, stb… volt, azt a tanulóknál egyenként (hasonlóan a munkaviszonyos dolgozókhoz) be kell állítani a naptárba, egyedileg

Kérjük, jelezze az info@infoteka.hu címen, ha Önt érinti a márciustól életbe lépő egészségügyi szolgálati jogviszony, illetve annak számfejtése.

 

 

2021.02.14.

 

A  minimálbér 30%-ának számítása változott, februárban az osztószám miatt a napok számát megnöveltük kettővel. Kérjük, hogy amennyiben a dolgozó egész hónapban táppénzen van, a 8811-es jogcímen állítsa be, hogy nem kell a minimum járulékalapot számolni.

 

 

2021.02.08.

 

GIRO utaláson javítva a szocho és a szakképzési hj. paraméterezése, valamint rákerült a KATA 40% adó

G alk.módba  bekerült a fizetési előleg levonás

 

 

2021.02.04.

 

Módosítva lett a 8865-ös jogcímkód a KSH által meghatározott bruttó keresetre

Kifizetőhely esetén módosult a 1047 és 1049-es jogcímkód a járulékkedvezmény miatt

 

 

2021.02.02.

 

A közlemények alapján biztosra vehető, hogy kedvezmények esetén a február 1-én érvényes magasabb minimálbért kell alkalmazni már január 1-től, a kötelezettségek esetén viszont a január 1-én érvényben lévőt egész évben. A NAV várhatóan február 8-án teszi közzé az a 2108 bevallást, amivel az adatszolgáltatás elvégezhető eszerint. Ahhoz, hogy a járulékok ennek megfelelően legyenek meghatározva, a számfejtéseket számoltassák át, de ne dolgozónként, hanem a Műveletek menüpontban található „Csoportos számfejtés átszámoltatása” funkcióval.

 

A NAV 2021.02.04-i „friss információk” menüpontjában megjelent információ https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/A_NAV_frissiti_az_ide20210204.html   szerint módosítottuk a bérparaméterezést:

               1./ a januári szocho kedvezményeknél is a február 1-től érvényes minimálbér alapján számoljuk a kedvezményeket

               2./ módosítottuk a tagok és egyéni vállalkozók minimum járulékalapjának összegét a jogcím szövegében

               3./ a személyi kedvezmény érvényesítésénél is, hasonlóan az 1./ pontban írtakkal, már januárban is a februári minimálbér alapján számoljuk a kedvezményt

 

Javítva a családi és első házas kedvezmény alapjánál időnként keletkező 1-2 forintos eltérés.

A 0023-as jogcímkód számolásába figyelembe vesszük  a 11-es fogyatékkal élő gyermekek utáni szabadság napjait

A D alk.mód 1103-as jogcímen található képlete módosult.

A könyvelés felé történő feladásokban módosítva lett a szakképzési hozzájárulás alapja

 

 

2021.01.30.

 

Az utóbbi napokban megjelent, sokszor egymásnak ellentmondó kormányrendeletek, nav információk miatt módosítottuk a szakképzési hozzájárulás alapját úgy, hogy az egyezik a szocho, szocho kedvezménnyel csökkentett alapjával.

Ez a számolás sajnos nincs hivatalos szervek által bizonyíthatóan elfogadva.

Módosítottuk a béren kívüli, és béren kívüli juttatások után fizetendő szakképzési hozzájárulás számítását is, egyelőre januári hónapra, szintén egy 29-én megjelent kormányrendelet alapján, mely február 8-án hatályát veszti, és információk szerint újabb, a szakképzési hozzájárulást szabályozó jogszabály fog 8-a után életbe lépni.

Teljesen szocho mentes a szép kártya juttatás (egyelőre júniusig)

 

A fentiek miatt kérjük, hogy a Műveletek/ Csoportos számfejtés átszámoltatása menüpontban az elkészült számfejtéseket számoltassák át. Illetve amennyiben az általunk paraméterezett számolással nem értenek egyet (itt főleg a szakképzési hozzájárulás lehet a kérdéses, ahol mi figyelembe vesszük a szocho kedvezményt), kérjük az 1555-ös sort egyedi paraméterezéssel nullázzák ki, és úgy számoltassák át a számfejtést.

 

A tanulószerződésesek után érvényesíthető „oktatói normatíva” jogcímet kérjük ne használják, törölni fogjuk a paraméterezésből.

 

A tanulószerződésesek esetében kérjük a módosított szakképzésről szóló törvény szerint a szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető normatívát szíveskedjenek a számfejtés előkészítésében módosítani a 2021. évi szabályoknak megfelelően.

 

A  2108-as nyomtatvány és a 2158-as nyomtatvány paraméterezése folyamatban van,  hamarosan kiadásra kerül.

 

 

2021.01.26.

 

A január 27-én megjelent NAV információs füzettel ellentétben, a jan.28-án megjelent kormányrendelet alapján nem számoljuk a SZÉP kártya juttatás után a szakképzési hozzájárulást

Február végéig meghosszabbítva a koronavírus vészhelyzet miatti kedvezmények

 

 

2021.01.23.

 

Új jogcímkódok kerültek rögzítésre, ezért az eddig elkészített számfejtéseket kérjük számoltassák át

2021-es bérparaméterezés javítása telefon, és családi járulékkedvezmény F alk.mód esetén