Lista paraméterek

Lista paraméterek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

2023.03.23.

 

Módosult, összesen jogcímkód oszloppal bővült az átalányadózó egyéni vállalkozók ellenőrző listája. Ebbe az összesen oszlopban található jogcímkódok a lista előző oszlopában felsorolt jogcímkódok összesen adatát tartalmazza. Valamint megoldódott a hosszú megnevezés sortérése.

 

 

2023.03.20.

 

Módosult az Átalányadozó 2023 lista, új sorok kerültek rá.

 

 

2023.03.13.

 

Az utalandó adók listákra, rákerültek az átalányadós adók és járulékok.

 

 

2023.03.10.

 

Módosult a KIVA ellenőrző lista, a 0077-es jogcím az ellenőrző listában kétszer jelent meg.

A belépő dolgozók összevonva excelben való elkészítése esetén javítva lett a lista oldal beállítása.

 

 

2023.02.27.

 

Módosult az átalányadózó ellenőrző lista is, új, tájékoztató sorok kerültek a listára a könnyebb ellenőrizhetőség érdekében.

2022-ben és 2023-ban módosult a könyvelés ellenőrző lista, a 0777-es jogcímkód nem volt a listán paraméterezve.

 

 

2023.02.21.

 

Könyvelésellenőrző módosult, a 0777-es jogcím nem szerepelt a szerzői jogdíj soron, illetve a 0106-os jogcím viszont kétszer szerepelt.

Változott az 1 oldalas fizetési bizonylat, és az utalandó adók havi részletezésben lista is.

 

 

2023.02.09.

 

2022:

Módosult a 22M30 a 3 alkalmazás mód miatt.

Módosult a könyvelés ellenörző lista havi bontásban.

 

2023:

Módosítva több lista, egyrész a munkaügyi ellenőrök észrevétele miatt, hogy ne legyen a munkaszerződésen fixen a dátum nyomtatva, valamint az 1 oldalas fizetési bizonylatra rákerült a feor szám, a több alk.módban foglalkoztatottak könnyebb beazonosíthatósága érdekében.

 

 

2023.02.02.

 

Az Utalandó adók havi bontásban listára rákerült az ingó bérbeadás SZJA-ja.

 

 

2023.01.27.

 

2022:

Módosítva lett az M30-as lista, a 4 gyerekesek adómentes összege hibás volt, ha az anyuka év közben lett 4 gyermekes.

 

2023:

Javítva a belépő dolgozók összevont listájának az igazolás nyomtatvány lapja, a keltezés és a dátum mezők el voltak csúszva.

 

 

2023.01.24.

 

Új listán listázható az átalányadózó egyéni vállalkozó adó-. és járulékfizetési kötelezettsége havi bontásban.

Visszakerültek a paraméterezésbe a tanulószerződésesekhez tartozó jogcímkódok, és emiatt a módosított listák is visszaállításra kerültek a tavaly megszokott listákra.

Változott a belépő nyomtatványok „tájékoztatás” nyomtatványa, amire az új munka törvénykönyve által kért új információk rögzíthetőek.

Változott a kilépő nyomtatványok „munkáltatói igazolás” nyomtatványa, amelyre rákerültek a kivett apa szabadságok, illetve a szülői szabadságok.

 

 

2023.01.09.

 

2023:

Módosult az Adóelőleg nyilatkozat 2023. évben a családi kedvezményről lista.

 

 

2023.01.05.

 

2022:

22M30 cellák az elkülönítetten adózó jövedelmekről elcsúszott, javítva.

Javítva lesz a 2022-es listás Adatlap, mert a költségelszámolás módok hibásak voltak.

 

2023:

Módosult az Adatlap 2023 az új költségelszámolás változók miatt.

 

 

2023.01.03.

 

2022:

Az M30 nyomtatványon a januári járulékkedvezmény hibásan jelent meg.

 

 

2023.01.02.

 

2022:

Listázható az M30 nyomtatvány.

Módosult az egyszerűsített foglalkoztatottak egyéni igazolása, külön soron szerepel a filmipari statiszták bevétele.

 

2023:

Elkészült a 2023. évi kilépő adatlap.

 

 

2022.11.10.

 

Javítva a 3.alk.mód esetén az utalandó adók listája.

Az 1 oldalas fizetési bizonylat nyomtatáskor nagyon kicsi betűkkel, számokkal jelent meg, javítva.

 

 

2022.11.03.

 

Javításra került a kiva ellenőrző lista.

 

 

2022.09.28.

 

A 2022. évi NEAK támogatás ellenőrző lista módosítása a 2021-es lista adatainak megfelelő tartalomra.

 

 

2022.09.02.

 

Az Adatlap D oszlopában hibásan szerepeltek a augusztusi hozott adatok.

 

 

2022.08.25.

 

A 0311-es jogcímkód bekerült a könyvelés egyeztető listába, az osztalék sorba.

 

 

2022.07.29.

 

Módosult az Adatlap.

 

 

2022.07.19.

 

Módosult a KSH 2009 negyedéves munkaügyi jelentés lista, a Szépkártya kereten felüli része nem volt benne az egyéb jövedelemben.

 

 

2022.07.08.

 

A bérlistákon a bér oszlopba belekerült a hallgatói bér, és az együttműködési megállapodásra fizetett összeg.

 

 

2022.06.29

 

Aktualizálva a 22M30EKHO lista, az év közbeni kilépés esetére, de az év végi nyomtatvány megjelenésekor ez a lista is még változhat.

Az 1 oldalas fizetési bizonylatokra külön sorra rákerült a szombati és vasárnapi pótlékolandó órák száma.

 

 

2022.06.16.

 

Javítva a T1041-es lista, nem minden alkalmazás módnál jelent meg a heti munkaidő.

Javítva a 2208A ellenőrző lista, egyrészt törölve a mínusz előjel, másrészt hiányzott a képletből a 0246-os jogcímkód.

 

 

2022.05.06.

 

Új lista: Kimutatás a tanulókról (napok, adókedvezmények)

Javitásra került a Kiva személy jellegű kifizetés lista, benzinkutasok esetén rosszul jelent meg a kedvezmény.

 

 

2022.04.26.

 

Adatlap és kilépő adatlap összevonva 167 sor változott, mert az árfolyamnyereség adója duplán szerepelt.

Kérésre bekerült az utalandó listák szűkítetten listára az egyéni vállalkozó szoc. hozz. adója.

 

 

2022.04.12.

 

Módosult a negyedéves KSH statisztikai kimutatás, a korábbi kitöltési útmutató az egyéb munkajövedelem oszlopba a szép kártya szabadidő alszámláján számolt összeg felét kellett számításba venni, azonban ez a felezés nem szerepel most a kitöltési útmutatóban, ezért ezt a paraméterezésből is töröltük.

 

 

2022.04.04.

 

Új lista, amely tartalmazza tanulónként és havonta a dolgozott napokat, illetve azokat a hónapokat összesíti, amikor a tanuló a műhelyben volt, akár 1 napot is, ezen összesítés alapján, ellenőrzés után kiszámolható a társasági adóban figyelembe vehető adókedvezmény.

Mivel nem minden tanuló esetében egységes az adókedvezmény mértéke, így a listán szereplő számítást kérjük ellenőrizzék le.

 

 

2022.03.30.

 

Módosult a könyvelés ellenőrző lista, az osztalékból levont szja betűmérete módosítva lett, illetve ugyanennek a sornak az összesen adata is

Új jogcímen számfejthető a felsőoktatási intézmény tanulói után igényelhető adókedvezmény emiatt módosultak a szocho-t érintő listák (pl. utalandó adók, stb.)

 

 

2022.03.22.

 

Néhány listán hibásan jelent meg a cég címe, az irányítószám után megjelent a közterület jellege.

 

 

2022.03.16.

 

A benzinkutak szocho kedvezménye miatt módosult a Rehabilitációs hozzájárulás lista, a Szocho ellenörző lista és a KIVA személyi jell. kifizetés lista.

 

 

2022.02.10.

 

A felszolgálói díj és a kockázati biztosítás miatt változott a kilépő adatlap lista.

 

 

2022.02.02.

 

2021:

M30 nyomtatványra rákerült a külföldön kifizetett jövedelem.

 

2022:

Ekho-s megbízási díjas dolgozó „igazolás a levont és befizetett járulékok” listán a rendszeres jövedelem törlése.

Módosult a szocho ellenőrző lista (13%-ra).

 

 

2022.01.27.

 

Fizetési bizonylatokra rákerült a 25 év alattiak adómentes és adóköteles jövedelme.

 

 

2022.01.26.

 

A 2208 nyomtatványnak megfelelően módosultak a listák.

 

 

2022.01.24.

 

2021:

Az M30 nyomtatvány módosult a tiszteletdíjas foglalkoztatott miatt, a járulékkedvezmény tájékoztatóban a b) és d) oszlopban nem szerepelt a FK alkalmazás mód.

 

2022:

Módosult az Adatlap 2022 lista: a járulékkedvezmény tájékoztatóban a b) és d) oszlopban nem szerepelt a FK alkalmazás mód.

 

 

2022.01.11.

 

2021:

Módosult a Háziorvosok és eü.dolg. NEAK támog. ellenőrző lista.

 

2022:

Újabb listák lettek aktualizálva a 2022-es változásokhoz.

 

 

2022.01.07.

 

2021:

A 21M30nyomtatvány előző verziójában fel volt cserélve a 611 Az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett első házasok kedvezményének összege és 612 Az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett családi kedvezmény összege képlete. Javítottuk.

 

2022:

Javításra került a szocho és az ekho % a listákon (Kilépő nyomtatványok összevonva, Igazolás levont járulékokról, Munkáltatói igazolás nyugdíjhoz)

 

 

2022.01.05.

 

Módosításra került a Kilépő nyomtatványok összevonva.

 

 

2022.01.03.

 

Bekerült a 21M30-as nyomtatvány a listák közé.

 

Elkészültek a 2022-es listák.

 

 

2021.12.22.

 

Módosult a könyvelés ellenőrző lista a tanulók jutalma, prémiuma nem jelent meg.

 

 

2021.12.15.

 

Módosult a kiva ellenőrző lista, és a kiva anyk feladás is (az éves elszámolás még nincs véglegesítve, csak a negyedéves)

Bővültek a háziorvosok és eü. dolgozók ellenőrző listáján megjelenített adatok, ezzel kapcsolatban kérem ellenőrizzék a számfejtésben a visszafizetendő járulékok sort, amiben segít a lista azzal, hogy ha van visszafizetendő bér, és visszafizetendő járulék, a listán szerepel a járulék %-a, és amennyiben az nem 11% (kiva), vagy nem 15,5% szocho, akkor a számfejtésben valószínűleg hibás a visszafizetendő járulék (amiatt, mert az év elejei információk alapján ezt az adatot úgy számoltuk ki, hogy nem a visszafizetendő bér x%-át jelenítettük meg, hanem a járulék összegét módosította kedvezmény, stb.)

 

 

2021.11.26.

 

A 8841 Bölcsödei, óvodai ellátás, szolgáltatás (kp-ben fizetve számla alapján) jogcím bele került a könyvelés ellenőrző és az adómentes juttatások listák paraméterezésébe

 

 

2021.11.19.

 

Új listák:

Szakképzési hozzájárulás ellenőrző lista 2021.évre

Háziorvosik és eü.dolg. NEAK támog. ellenőrző lista

 

 

2021.11.04.

 

A KIVA listára rákerült a felszolgálói díj.

 

 

2021.10.05.

 

A belépő dolgozók listájára rákerült a Feor szám, illetve a szabadság adatok is.

 

 

2021.09.14.

 

Új nyomtatvány: szakképzési munkaszerződés.

Változott nyomtatvány: munkaszerződés módosítás.

A fix listák között szereplő átlagos állományi létszám listán jelölhető, hogy a lista számolja a gyeden, gyesen, táppénzen, fizetés nélküli szabadságon, stb. lévőket is, vagyis lekérhető a társaságnál bejelentettek létszáma.

 

 

2021.08.31.

 

Módosult a kilépő nyomtatványok összevontan lista, a levont járulékok oldalra rákerült a 18,5% társadalombiztosítási járulék alapból a felszolgálói díj járulékalapra sor.

 

 

2021.07.30.

 

Módosult az Igazolás az osztalékról lista.

 

 

2021.07.05.

 

Javításra került a kiva ellenőrző lista, a telefon után fizetendő kiva összege hibás volt.

 

 

2021.07.01.

 

Rákerült a szűkített havi bontásos listára a KATA 40%-os adó, felhasználói kérésre.

 

 

2021.06.26.

 

A Kimutatás a tanulókról listára rákerült a sikerdíj.

Módosult a KIVA ellenőrző lista.

 

 

2021.06.08.

 

Javításra került a könyvelés ellenőrző listán, hogy a csak 0-t tartalmazó sorok ne jelenjenek meg.

A 0581-es jogcím belekerült az 1 oldalas fizetési bizonylatba, illetve a könyvelés ellenőrző listára.

A fizetési bizonylaton az osztalékelőleg külön soron jelenik meg.

 

 

2021.05.04.

 

Módosult az 1 oldalas és a táblázatos fizetési bizonylat a tanulószerződésesek miatt

 

 

2021.04.09.

 

Módosult a KSH 1117 Munkaerőköltség-felvétel és a KSH 2009 Munkaügyi jelentés. Pontosításra került a munkaidőkeretes dolgozók ledolgozott óraszáma.

 

 

2021.04.07.

 

Javításra került a Rehabilitációs hozzájárulás ellenőrző lista, és az utalandó adó listák

 

 

2021.04.01.

 

A könyvelés ellenőrző listában külön soron lett kimutatva a tanulói munkaszerződés bére, és a NEAK bértámogatás összege

 

 

2021.03.31.

 

A háziorvosok és eü. szakdolgozók NEAK bértámogatása miatt módosult a fizetési bizonylat

 

 

2021.03.29.

 

Módosult a KIVA személyi jellegű kifizetés éves lista és a Rehabilitációs járulék ellenőrző lista.

 

 

2021.03.12.

 

Azokba a listába, ahol a tanulói munkaszerződéssel kapcsolatos adatok szerepelnek javításra kerültek.

A Nyilatkozat várható éves jövedelemről osztalék, osztalékelőleg fizetésekor nyomtatványon a 2020 javítva lett 2021-re.

 

 

2021.03.05.

 

A KATA márciusi mentessége miatt változtak a listák, az 1671-es jogcímen kiszámolt kedvezmény levonásra került a fizetendő KATA összegéből

 

 

2021.02.28.

 

Adatlap javítva, listázáskor hibaüzenet jelent meg

A bérlistákon nem jelent meg a tanulóktól levont 10+4+3% járulékok

 

 

2021.02.22.

 

A könyvelés egyeztetése havi bontásban listán a teljesítménybér le volt szűrve a Q alk.módra, de mivel más alk.módban is lehet használni kivettük a szűrést

A levont és fizetendő járulékok bérlistaszerűen listán a szocho oszlopban szerepelt a béren kívüli juttatás utáni szocho kedvezmény jogcíme, egyik oszlopból átkerült a másikba az 1965 és 1669 jogcímkódokat

 

 

2021.02.09.

 

Utalandó adók listán javítva a kata 40% adó adónem kódja és bankszámla száma, elrejtve a 0 forintos kata

Céges adók, járulékok listáról törölve az egészségügyi szolg. járulék

 

 

2021.02.08.

 

Az utalandó listákra rákerült a kata 40%-os adója

 

 

2021.02.02.

 

Módosításra került  az Adók 2108A bevallás szerinti havi bontásban és a Adók 2108A szerinti bontásban adott hónapra lista

 

 

2021.02.01.

 

Paraméterezett listáknál 2021-ben módosításra került a fizetési bizonylat és az SZJA karton a személyi kedvezmény módosítása miatt.

 

 

2021.01.30.

 

Módosultak a Céges járulékok és a Levont és fizetendő adók, járulékok listák

 

 

2021.01.26.

 

Kilépő dolgozók összevont nyomtatvány Adatlap oldaláról hiányzott a dolgozó neve

Utalandó adól listán javítva lett az utalandó szakképzési hozzájárulás

Módosítottuk az SZJA kartont a jutalom, prémium nem jelent meg a jövedelmek között

Javitva lett a kiva ellenőrző lista, hibás jogcím miatt

 

 

2021.01.23.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatottak részére kiadandó igazolásra rákerült a foglalkoztatás jellege

 

 

2021.01.07.

 

A kilépő nyomtatványok összevont listára, a munkáltatói igazolásra, illetve az önálló munkáltatói igazolásra rákerült a munkáltató adószáma