NAV paraméterek

NAV paraméterek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

2023.03.23.

 

A 2358 nyomtatvány őstermelők esetén nem töltötte ki a főoldalon lévő adatokat, ezért a beolvasás hibára futott.

 

 

2023.03.20.

 

Módosult a 2358 lista az átalányadozók miatt.

 

 

2023.03.13.

 

A tanulóknál, ha 25 év alatti, és adóköteles a tanulói bér, a 08M nyomtatvány 4. oldalán a 25 év alatti adómentes oszlopban nem szerepelt az adóköteles tanulói bér, csak a normál munkabér.

 

 

2023.03.10.

 

Módosult a 2308M nyomtatvány 04 oldalán a foglalkoztatási viszonyt nem eredményező jogviszony alapján történő kifizetés jelölése.

A munkabér soron megjelenik a tanulóknak kifizetett adóköteles jövedelem.

 

 

2023.02.27.

 

Elkészült a 2358-as nyomtatvány az átalányadózó egyéni vállalkozók részére történő átadáshoz.

 

 

2023.02.21.

 

Új, 2301-es anyk nyomtatvány.

NAV verzióváltoztatása miatt módosult a 2308-as nyomtatvány.

A 2358-as nyomtatvány paraméterezése folyamatban.

 

 

2023.02.09.

 

2022:

Módosult a 22M30 a 3 alkalmazás mód miatt.

 

2023:

Változott a 2308M lap 320-as sorának képlete.

Módosult a 2358 nyomtatvány paraméterezése, hogy férfiak esetében ne töltse ki a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének igénybevétele és a 30 év alatti anyák kedvezményének igénybevétele mezőket.

 

 

2023.02.02.

 

Átadható a 2358-as nyomtatvány a nav felé, ha az ANYK programban frissítette a programot.

 

 

2023.01.27.

 

Beparaméterezve a 22KIVA elszámoló oldala.

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a 2358-as nyomtatvány hibás, amit jeleztünk a NAV felé, akik a javított verziót február 2-ára ígérték feltenni, addig sajnos senki nem tud átadást csinálni erre a nyomtatványra.

 

 

2023.01.24.

 

2022:

A 2208A nyomtatvány 14.sor képletéből hiányzott az I alkalmazás mód.

A 2201-es nyomtatvánnyal kapcsolatban, a rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozóan kérjük, hogy használják az ellenőrző listát, sajnos az ANYK nyomtatványon nem tudjuk az elszámolást számolni, csak az előlegeket, így az ANYK nyomtatvány kézzel módosítandó.

 

2023:

ANYK nyomtatványok közé bekerült a 2308A, az NY jelű valamint a 2308INT nyomtatvány.

Folyamatban van a 2358-as és a 22KIVA éves elszámoló nyomtatvány paraméterezése.

 

 

2023.01.05.

 

Módosult az Adatlap 2023 nyomtatvány az új költségelszámolás változók miatt.

 

 

2023.01.02.

 

2022:

Elkészült és az ANYK-nak átadható M30-as nyomtatvány.

 

2023:

Új nyomtatványok:

Adatlap_2023

23T1041

23T1042

 

 

2022.12.30.

 

Módosult a 2208A nyomtatvány, mert a tanulók után érvényesíthető szocho kedvezményt, eltérően a korábbi évekhez, a decemberi bevallásban nem a teljes évi összegeben kell bevallani, illetőleg a kitöltési útmutató nem tartalmaz ilyen jellegű előírást, a december havi bevallásban csak a december havi szocho kedvezmények szerepelnek.

 

 

2022.11.17.

 

A jogelőd adószáma a 08-as nyomtatványra csak az érintett hónapban, vagy a változás hónapja előtti hónapokra készített bevallás esetén kerül átadásra.

 

 

2022.11.10.

 

Javítva a 3.alk.mód esetén a 2208M anyk nyomtatvány 385-ös sora, ha a 0077-es jogcímen került a kifizetés számfejtésre.

 

 

2022.11.03.

 

Módosult a mezőgazdasági őstermelő számfejtése és nav anyk 2258-as nyomtatvány paraméterezése, érvényesíthető családi kedvezmény az ő esetükben is

A 2208 nyomtatványra átadásra kerül. ha a ez egyszűrített foglalkoztatott külföldön biztosított.

Módosult a KIVA nyomtatvány az ingó bérleti díj miatt.

 

 

2022.10.27.

 

Módosult a 2258 nyomtatvány paraméterezése: 0 járulék alap esetén kitöltjük a járulék összegét is 0-val.

 

 

2022.10.03.

 

A 2058 nyomtatvány a 07-es sor „a” oszlopába csak akkor adunk át adatot, ha a dolgozó járulékkedvezményt kért.

 

 

2022.09.09.

 

A 2201-es nyomtatványon a cégautó adó összegeinek módosítása a jogszabályváltozás miatt 7. hótól

A 22T1041-es módosult, átadásra kerülnek a jogelődadatai

A 2208-as nyomtatvány módosult, amennyiben ki vannak töltve a jogelőd adatai, egyrészt átadásra került a jogelőd adószáma, valamint a jogviszony adatoknál a fejlécben az átalakulás napja fog szerepelni az átalakuláskor aktív dolgozók esetében

 

 

2022.09.07.

 

1./ A 2208M_08 oldal fejlécében a továbbiakban X-szel jelöljük, ha a megbízási szerződéssel foglalkoztatott részére a 3335, vagy a 3338 jogcímen számfejtik a megbízási díjat (nem biztosított)

2./ Annak érdekében, hogy az átalányadós egyéni vállalkozó esetében is kitöltésre kerüljön a 2258-as nyomtatványon a szakképzettségre vonatkozó kérdés (amit eddig a számfejtéskor beírt minimál tb alap összege alapján határoztunk meg, és ezt az átalányadózó, 36 órás munkaviszonnyal rendelkező nem tölti ki), a Dolgozók/További adatok menüpontban új kérdést tettünk be, hogy a főtevékenysége középfokú végzettséget igényel-e. Kérjük az egyéni vállalkozók esetében ezt a kérdést a főtevékenységnek megfelelő szakképzettségi igény szerint minden egyéni vállalkozó esetében állítsák be.

 

 

2022.07.29.

 

Ha egy dolgozónak több alkalmazás módja van, és emellett szocho kedvezménye is van, a 08-as átadás akkor hibátlan, ha az egyik alkalmazás módban nem kérik a szocho kedvezmény érvényesítését, így az egyik számfejtés szocho adata a 11. oldalra, a másik számfejtés szocho adata a 7. oldalra kerül.

 

 

2022.07.08.

 

Hibás volt a kiva nyomtatványra átadott, kifizetett osztalék összege, javítottuk.

 

 

2022.05.04.

 

Csak egyszerűsített foglalkoztatottat tartalmazó 08-as átadás esetén nem töltjük ki a 07-es oldalt az M nyomtatványon.

 

 

2022.04.26.

 

Adatlap 167 sor változott, mert az árfolyamnyereség adója duplán szerepelt.

A 2208 A lap 14-es sora javítva, pl. szép kártya esetén a szoc. hozzájárulási adója miatt.

 

 

2022.04.12.

 

Módosult a NAV 22KIVA nyomtatvány, újra paraméterezve az új adatkérések miatt.

Állásfoglalást kérünk a NAV-tól, hogy a tanulók esetében ki kell-e tölteni a 2208M 08-as oldalát (Feor, stb.), mert a nyomtatvány kitöltése helyes akkor is, ha kitöltjük, akkor is, ha nem.

Módosult a 2208A nyomtatvány szocho kedvezmény összesen sorának átadása (kimaradt az összesítésből a hallgatói munkaszerződés utáni kedvezmény)

Módosult a nyeremény utáni adatátadás a 2208-as nyomtatványba

 

 

2022.04.04.

 

Elkészült a 22KIVA nyomtatvány paraméterezése.

 

 

2022.03.30.

 

Új jogcímen számfejthető a felsőoktatási intézmény tanulói után igényelhető adókedvezmény emiatt módosult a 2208M.

Módosult a felszolgálási díj miatt a 2208M nyomtatvány, mert a múlt hónapban hibás javítás miatt bekerült ez a jogcím az adóköteles jövedelem sorba.

Kérjük, aki számfejtett ilyen kifizetést, szíveskedjen a 08-as bevalláson bevallott jövedelem adatokat ellenőrizni, helyesbíteni, a számfejtést átszámoltatni, illetőleg kilépés esetén új adatlapot kiállítani. A javítás érinti a nyugdíjasoknak kifizetett felszolgálói díjat is.

 

 

2022.03.16.

 

A benzinkutak szocho kedvezménye miatt módosult a 2208 nyomtatvány paraméterezése.

 

 

2022.02.10.

 

A felszolgálói díj és a kockázati biztosítás miatt változott az Adatlap 2022 és a 2208 nyomtatvány.

 

 

2022.02.09.

 

2021:

Új 2153-as anyk-s bevallás.

 

 

2022.02.07.

 

Új 2201-es nyomtatvány.

 

 

2022.02.02.

 

2021:

M30 nyomtatványra rákerült a külföldön kifizetett jövedelem.

 

2022:

2208A szocho kedvezmények összesen sor kitöltésre került. 2208M tanulók szocho alapja és összege 0.

 

 

2022.02.02.

 

2258-as nyomtatványra családi kedvezmény érvényesítés esetén 2 db nulla átadása megoldva.

 

 

2022.01.27.

 

A 2208M nyomtatvány 09-02 oldalán javítva lett a feleslegesen átadott 0 értékek problémája.

 

 

2022.01.26.

 

Elkészült a 2208 ellenőrző lista.

 

 

2022.01.24.

 

2021:

Az M30 nyomtatvány módosult a tiszteletdíjas foglalkoztatott miatt, a járulékkedvezmény tájékoztatóban a b) és d) oszlopban nem szerepelt a FK alkalmazás mód.

 

2022:

Új nyomtatványok: 2208, 2258, 2208INT, NY

 

 

2022.01.07.

 

2021:

Amennyiben a cégadatoknál meg van adva a tevékenység szüneteltetés kezdő dátuma a 2158 nyomtatvány Bevallás típus mezőjébe átadásra kerül az S betű. Illetve a 21T1041 nyomtatványra is átadásra kerül a vállalkozó.

 

2022:

Javítva lett a 22T1041 paraméterezése, az adatbejelentés jellege nem került átadásra az előző verzióban.

 

 

2022.01.04.

 

Paraméterezve lett a 22T1042E nyomtatvány.

 

2108A-01-02-es lapon 37-es sor javítása.

 

 

2022.01.03.

 

2021:

Új nyomtatvány: 21M30

Változott a 2108-as a decemberi szakképzési hozzájárulásból levonható szocho összegének átadása, akkor nem került átadásra az éves adat, ha a decemberi hónapban a paramétereknél a beállítás „nem kérem”-re volt állítva, ez javításra került.

FONTOS: A 2108A 40-es és 41-es sora tartalmazza a szakképzési hozzájárulásból érvényesíthető szocho kedvezményt. A 2108A 43-as sorába a nyomtatvány kéri a 2021.01.01-2021.06.30. időszakban a munkaerőpiacra lépők miatt figyelembe vett szocho kedvezményt, amit a programunk nem ad át, mert azt a 40-es és a 41-es sor tartalmazza. Sajnos a kitöltési útmutató nem tartalmazza, hogy a decemberi bevallás 40-es és 41-es sora kell-e tartalmazza a munkaerőpiacra lépők kedvezményét, vagy csak júliustól kell tartalmazza. Ezért kérjük a NAV-hoz benyújtás előtt a 40-41-43 sorokon szereplő adatokat ellenőrizzék le.

 

2022:

Elkészültek az ADATLAP_2022, 22T1041,22T1041INT, 22T1042E,22T1011U nyomtatványok.

 

 

2021.12.28.

 

2108A nyomtatványon önellenőrzés esetén hibás volt a szociális hozzájárulási adókedvezmény képlete.

Önrevíziós oldalon KIVA-s cég esetén hibás volt a szociális hozzájárulási adó változás.

2101 javításra került a vészhelyzet ideje alatt figyelembe vett rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye.

 

 

2021.12.22.

 

Elkészült a KIVA nyomtatvány éves elszámolásának koronavírusjárvány miatti adóalap-könnyítés oszlopa.

 

 

2021.12.15.

 

Új nyomtatvány VISSZADO 2021.

 

 

2021.11.11.

 

Felhasználói észrevételre, a NAV-al történt egyeztetés után a tanulói munkaszerződéses szakképzési hozzajárulásban érvényesíthető normatíva nem a

34-es, hanem a 33-as sorban kerül átadásra.

 

 

2021.11.05.

 

Módosult a 2108A nyomtatvány paraméterezése a szakképzési hozzájárulásból érvényesíthető szocho kedvezményekkel kapcsolatban.

 

 

2021.11.04.

 

Módosult a KIVA nyomtatvány a felszolgálói díj miatt.

 

 

2021.10.05.

 

Módosult a 08A nyomtatvány a szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető szocho kedvezmény jogossága miatt.

 

 

2021.09.14.

 

2108M nyomtatvány módosult a szakszervezeti tagdíj miatt.

 

 

2021.09.02.

 

Módosultak a 2108A nyomtatványon a szociális hozzájárulási adókedvezmény miatti bruttó kötelezettséget csökkentő kedvezmény sorok.

 

 

2021.08.31.

 

Módosult a 2108A nyomtatványt, rákerült az együttműködési megállapodás után igényelhető normatíva.

 

 

2021.08.10.

 

A 2108A szakképzési oldal javításra került, most már abban az esetben is helyesen számol, ha a társaságban van olyan személy is, aki után szocho kedvezményt jogosult a társaság érvényesíteni, de a számfejtésben a 8898-as jogcímen jelölte, hogy ezután a dolgozó után nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni.

 

 

2021.07.30.

 

2108A nyomtatványra 3 új sor került, amiből 2 sor (40. sor és 41. sor) külön kéri a 1,5%-os, illetve a 0,75%-os szakképzési hozzájárulás kedvezmény alapját.

Július 1-ét megelőzően a 2108A nyomtatvány nem kérte ezt az adatot, ezért a számfejtés nem is tartalmazza. Az alap meghatározása a 2108A nyomtatványon számolással (szakképzési kedvezmény alap+szakképzési hozzájárulás kedvezmény levonása után összeadással) kerül kiszámolásra.

Ez a számolás nem ad helyes adatot abban az esetben, ha a társaságban van akár 1 olyan személy is, aki után szocho kedvezményt jogosult a társaság érvényesíteni, de a számfejtésben a 8898-as jogcímen jelölte, hogy ezután a dolgozó után nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni. Emiatt kérjük, hogy a 08A nyomtatvány átadása után a szakképzési hozzájárulás összegét minden esetben ellenőrizzék le, amihez a legmegfelelőbb az utalandó adók listával való összehasonlítás.

 

 

2021.07.14.

 

Javításra került a 21KIVA nyomtatvány paraméterezése: 2. negyedév 2. hónapjában, a koronavírus kedvezménnyel érintettek esetében a 7. sorba minden esetben egy nulla jelent meg, akkor is, ha a dolgozók között volt olyan, akikre a kedvezmény nem volt érvényesíthető, mert a cella képlete hibás volt, honap=5 volt beparaméterezve a honap+1=5 helyett

 

 

2021.07.08.

 

A felsőoktatásban tanulók kötelező szakmai gyakorlatáért fizetett, minimálbért meghaladó összeg, amelyből csak szja kerül levonásra átadásra kerül a 08-as nyomtatványra.

 

 

2021.07.05.

 

Az 21KIVA nyomtatványon javításra került a telefon után fizetendő kiva összege.

Módosult a 2108 ellenőrző lista mert a természetes személyhez nem köthető szochó mindösszesen soron megjelent az ingó bérleti díj szocho összege is tévesen (és megjelent a helyesen a 100-as soron is).

A 2108A lap 14. sorából, kivettük a 1961 Szellemi tevékenység szochoját.

 

 

2021.06.29.

 

2108 nyomtatványon önrevizió esetén nem adunk át értéket a kerekítés mezőkbe.

 

 

2021.06.26.

 

Módosult a 21KIVA és a 2108 nyomtatvány valamint a 2108 ellenőrző lista.

 

 

2021.06.08.

 

Módosult a 08M nyomtatvány 320 sora azoknál akiknek egyidejüleg van családi és első házas kedvezménye és járulékkedvezményt is kértek.

 

 

2021.05.12.

 

Módosult a 2108M nyomtatvány: Az ingo bérleti díj Szja-ja bizonyos esetekben nem került át a nyomtatvány 07 oldalára

 

 

2021.05.04.

 

Módosult a 2108M nyomtatvány 320 sora, igénybevett családi kedvezmény, nyugdíjas, 4 gyermekes esetén

 

 

2021.04.12.

 

A 21KIVA nyomtatványra a Koronavírus kormányrendelet által érintett cégek esetén január hónapban nem került átadásra a 0 érték.

A 2108M nyomtatványon bérleti díjasok esetén javításra került a 320. sor családi kedvezmény összege

 

 

2021.04.08.

 

Elkészült a 21KIVA nyomtatvány

 

 

2021.04.07.

 

Módosítva a 2108 és 2158-as anyk feladás.

A NEAK bértámogatás bevallása a 08-as nyomtatványon a munkaviszonyban állok esetén az 300-as sorban, tagi jogviszonyban lévőknél pedig a 304-es sorban kerül rögzítésre.

Amennyiben a felhasználóknak más információ áll rendelkezésre, akkor azt jelenleg csak az adatok kézzel történő rögzítésével tudja átvezetni.

Se a 08-as kitöltési útmutatója, sem a NAV telefonos információs vonalán nem kaptunk erre választ.

A 21KIVA nyomtatvány paraméterezése folyamatban van, kérjük ezt a nyomtatványt egyenlőre ne használják.

 

 

2021.03.29.

 

Módosult a 2101 nyomtatvány a rehabilitációs hozzájárulás miatt.

A 21KIVA nyomtatvány 105/2021. Korm. rendelet szerinti módosítása még nem jelent meg, így egyelőre az anyk felé átadást ne használják.

 

 

2021.03.12.

 

2108 A lapon az szja kerekítős kockája került javításra, mert a társasház szja kimaradt a paraméterekből.

 

A tanulói munkaszerződés után igényelhető normatíva a 2108A nyomtatvány szakképzési hozzájárulás oldalának a 34. sorába kerül átadásra, a tanulószerződésesek továbbra is a 33. sorban maradtak. Kérjük, hogy a 34. sor kitöltését ellenőrizzék, illetve amennyiben Önök szerint nem ebben a sorban kell az adatot szerepeltetni, szíveskedjenek azt a megfelelő sorba átírni.

Egyelőre nem oldottuk meg, hogy a 9. és 10. oldalra a tanulói munkaszerződésesek esetén ne adjunk át nullákat, ezeket a nullákat a februári bevallásban kérjük töröljék, a következő havi bevallás előtt ezt meg fogjuk oldani.

 

 

2021.03.05.

 

A 2108A-as nyomtatvány 01-02 lapján a 37. sor esetén a nulla érték kitöltésre kerül.

A 2108-as nyomtatvány jelenlegi verziója nem tartalmazza se az új teáor kódokat, se a kedvezmények miatti esetleges módosítást, így márciusra még megszűnés esetén sem használható az anyk program, a fenti módosításokat csak a márciusban kilépő dolgozók esetében javasoljuk használni, végleges megoldás a 2108-as megjelenése után várható

 

Az önálló tevékenységből származó jövedelem költségelszámolási módját megadó jelölő kockának a 2108-as nyomtatvány M lapján új „kódtábla” lett létrehozva. Amennyiben a Dolgozó/További adatok fülön ezt idén még nem állította be, a 08-as nyomtatványra sem fog átmenni:

 

clip0101

 

 

2021.03.04.

 

Javításra került a 2108A nyomtatvány 01-02 oldal 37. sora a koronavírus-járványügyi vészhelyzettel összefüggésben számított összeg

 

 

2021.03.03.

 

Módosult a 2108A nyomtatvány paraméterezése, mivel a NAV módosította a +/-1 kerekítéssel mezők kódjait

 

 

2021.03.01.

 

Módosult a 2008 M lap 320-as sora, ha a dolgozó keresete több volt, mint a családi kedvezmény összege, de be lett jelölve, hogy kéri a járulékkedvezményt is, az átadott adat hibás volt

 

 

2021.02.28.

 

2108-as M lap 320-as sora javítva, bár az anyk nem jelzett hibát, a bevallás feldolgozásakor viszont a nav hibás kitöltést küldött a családi járulékkedvezményt érvényesítő dolgozók esetén

 

 

2021.02.14.

 

2108-as javítása 4 gyerekes anyuka 320-as sorának és 620-623 sorának javítása.

Amennyiben megadja a Törzsadatok/Cégadatoknál, hogy nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni, a 2108A 01-02 oldal nem kerül kitöltésre.

 

 

2021.02.09.

 

Új 21T1011U nav nyomtatvány

Javítva a 08-as nyomtatvány A lapján a 14. sora, melyből törölve lett a 1966-os jogcím (titoktartás és egyéb olyan jövedelem szochója, -ezekből a juttatásokból társadalombiztosítási járulékot nem, csak szja-t vonunk és szocho-t fizettetünk)

Aktualizálva lett a 08 M lapra kerülő költségelszámolás módok

 

 

2021.02.07.

 

A koronavírus járványügyi vészhelyzettel érintett vállalkozások 08-as nyomtatvány 08-as lapjának fejlécébe átadásra kerül a jelölő X, illetve nullával kitöltjük a 08-as nyomtatvány 387-es sorát

A dolgozók/további adatok menüpontban a dolgozóhoz rögzíthető, ha nem kell alkalmazni a minimálbér 30%-os minimál járulékalapot

Javításra került a 2158 abban az esetben ha dolgozónak adott időszakban több egyéni vállalkozói jogviszonya van

 

 

2021.02.06.

 

2108 nyomtatvány 09 oldalára a tanulói járulékok nem kerültek átadásra

 

 

2021.02.05.

 

Új nyomtatványok:

2108

2158

2108INT

 

 

2021.02.03.

 

Új ANYK nyomtatvány: NY

 

 

2021.01.26.

 

Az Adatlap_2021 nyomtatványról hiányzott az utca és a házszám

 

 

2021.01.01.

 

Módosult a 21T1042E nyomtatvány, hogy egy nyomtatványra több dolgozót is átadjon.